Hitachi

Hitachi narzędzia > Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.

3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:
- model maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.
W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.

7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej.

8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.

UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.
Warunki gwarancji elektronarzędzi
1. Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi PowerTools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.
4. Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej   wraz z  dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać:odel maszyny,
- numer seryjny maszyny,
- datę sprzedaży,
- pieczęć punktu sprzedaży,
- podpis klienta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowania w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego  serwisu Hitachi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej   ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
6. Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi (wykaz serwisów znajduje się na www.hitachi- narzedzia.pl/serwis). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu Centralnego za pośrednictwem spedycji FedEx.   W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu  Centralnego, koszty przesyłki poniesie nadawca.
7. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się bezwarunkowo w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być  odnotowane w karcie gwarancyjnej.
8. Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy,  włączniki, przewody zasilające, filtry, smar, uszczelki nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
9. Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- numer seryjny maszyny jest zniszczony, nieczytelny;
- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny;
- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;
- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek);
- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego (zużytego) osprzętu;
- maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;
- maszyna została przeciążona (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);
10. W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego gazu Hitachi  (numer katalogowy 753600).
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z  awarią urządzenia.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.
UWAGA!
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.