Hitachi

Hitachi narzędzia > Aktualności > Produktowe > Ostrzeżenie o zachowaniu bezpieczeństwa

Ostrzeżenie o zachowaniu bezpieczeństwa

9 Grudnia, 2013

Jesteśmy świadomi, że niektóre produkty Hitachi oraz Tanaka takie jak kosy spalinowe, pilarki na wysięgniku, nożyce do żywopłotu, nożyce do żywopłotu na wysięgniku mają wadę fabryczną. Wada ta może powodować nadmierne nagrzewanie się układu wydechowego, więc istnieje ryzyko wystąpienia poparzenia w razie przypadkowego kontaktu z pokrywą tłumika wydechowego lub w skrajnych przypadkach ryzyko, że maszyna może się zapalić.

W związku z powyższym rozpoczynamy akcję przywoławczą dla wszystkich właścicieli określonych narzędzi Hitachi (jak również Tanaka)

 

Jeśli jesteś sprzedawcą (dealerem produktów Hitachi) produktów Hitachi lub Tanaka sprawdź informację

Jeśli jesteś posiadaczem produktów Hitachi lub Tanaka sprawdź informację

 


 

 

Informacja nt. wycofania produktu ze względu na bezpieczeństwo (dla dystrybutora)
Uzyskaliśmy informację, iż niektóre kosy spalinowe/nożyce do żywopłotów na wysięgniku/pilarki na wysięgniku firmy Hitachi/Tanaka mogą posiadać wadę produkcyjną (por. lista modeli, których to dotyczy, podana poniżej). Wada ta może powodować nagrzewanie się tłumika do tego stopnia, że istnieje ryzyko poparzenia przy przypadkowym dotknięciu osłony rury wydechowej lub w ekstremalnych przypadkach ryzyko zapalenia się urządzenia.
Powyższe ustalenia zostały już zgłoszone właściwemu organowi europejskiemu. Zgodnie z przepisami unijnymi przeprowadzimy procedurę wycofania z rynku niżej wymienionych ze względów bezpieczeństwa celem dokonania naprawy zabezpieczeń tłumika, by zagwarantować bezpieczne użytkowanie urządzenia.
W pierwszym kroku wymienimy modele znajdujące się w Państwa magazynach na narzędzia zmodyfikowane, które należy wysyłać począwszy od 50-tego tygodnia (tydzień rozpoczynający się 9 grudnia). Prosimy o zawieszenie sprzedaży tych modeli do czasu zakończenia procedury wymiany.
Dodatkowo poinformujemy Państwa, jakie działania będziemy podejmować w stosunku do urządzeń znajdujących się w posiadaniu użytkowników końcowych.
Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa zrozumienie i współpracę w tej kwestii, z góry przepraszamy za jakiekolwiek ewentualne niedogodności w trakcie tych działań.

Informacja nt. wycofania produktu ze względu na bezpieczeństwo

(dla dystrybutora)


Uzyskaliśmy informację, iż niektóre kosy spalinowe/nożyce do żywopłotów na wysięgniku/pilarki na wysięgniku firmy Hitachi/Tanaka mogą posiadać wadę produkcyjną (por. lista modeli, których to dotyczy, podana poniżej). Wada ta może powodować nagrzewanie się tłumika do tego stopnia, że istnieje ryzyko poparzenia przy przypadkowym dotknięciu osłony rury wydechowej lub w ekstremalnych przypadkach ryzyko zapalenia się urządzenia.

Powyższe ustalenia zostały już zgłoszone właściwemu organowi europejskiemu. Zgodnie z przepisami unijnymi przeprowadzimy procedurę wycofania z rynku niżej wymienionych ze względów bezpieczeństwa celem dokonania naprawy zabezpieczeń tłumika, by zagwarantować bezpieczne użytkowanie urządzenia.

W pierwszym kroku wymienimy modele znajdujące się w Państwa magazynach na narzędzia zmodyfikowane, które należy wysyłać począwszy od 50-tego tygodnia (tydzień rozpoczynający się 9 grudnia). Prosimy o zawieszenie sprzedaży tych modeli do czasu zakończenia procedury wymiany.

Dodatkowo poinformujemy Państwa, jakie działania będziemy podejmować w stosunku do urządzeń znajdujących się w posiadaniu użytkowników końcowych.

Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa zrozumienie i współpracę w tej kwestii, z góry przepraszamy za jakiekolwiek ewentualne niedogodności w trakcie tych działań.

Modele Hitachi

Numer modelu Data produkcji
CG22EAS Styczeń 2010
CG22EAD Grudzień 2009
CG22EAB Grudzień 2009
CG24EASP Czerwiec 2010
CG27EASP Czerwiec 2010
CS27EPAP Kwiecień 2013
CH27EPAP Luty 2013
CG25EUS Wrzesień 2009
CG40EAS Listopad 2009

Modele Tanaka

Numer modelu Data produkcji
TCG22EAS Luty 2010
TCG22EAD Kwiecień 2010
TCG22EAB Kwiecień 2010
TCG24EASP Grudzień 2011
TCG27EASP Grudzień 2011
TCS27EPAP Lipiec 2013
TCH27EPAP Kwiecień 2013

 

W jaki sposób sprawdzić numer modelu

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

NAPRAWY URZADZENIA SPALINOWEGO HITACHI

DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

z dnia ……………………………..

 

Firma przekazująca

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Imię i Nazwisko

………………………………………..

Firma odbierająca

Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 1

02-495 Warszawa

 

Imię i Nazwisko

………………………………………..

 

 

Lp. Model Nr seryjny Ilość Data wysyłki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PODSUMOWANIE:

 

Przykład jak wypełnić druk:

Lp. Model Nr seryjny Ilość Data wysyłki
0. CG24EASP(SL) J…….. 1 2013.00.00

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE O ZACHOWANIU BEZPIECZEŃSTWA


Wycofanie produktów z rynku dotyczy kos spalinowych, pilarek na wysięgniku, nożyc do żywopłotu, nożyc do żywopłotu na wysięgniku marek Hitachi i Tanaka


Wycofanie dotyczy produktów pod marką Hitachi oraz Tanaka kos spalinowych, pilarek na wysięgniku nożyc do żywopłotu, nożyc do żywopłotu na wysięgniku z następującymi numerami modeli (a nie innych produktów Hitachi lub Tanaka)

 

Kosy spalinowe “z uchwytem obwiedniowym”

 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAB(LP)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAD(SLP)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG22EAS(SLP)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG24EASP(SL)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG25EUS(L)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG27EASP(SL)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym CG40EAS(LP)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAB(LP)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAD(SLP)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG22EAS(SLP)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem obwiedniowym TCG24EASP(SL)

 

Kosy spalinowe “z uchwytem kierownicowym”

 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG22EAS(SP)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG24EASP(S)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG25EUS
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG27EASP(S)
 • Hitachi kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym CG40EAS(P)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym TCG22EAS(SP)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym TCG24EASP(S)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym TCG27EASP(S)
 • Tanaka kosa spalinowa z uchwytem kierownicowym TCG40EAS(P)

 

Pilarki na wysięgniku /Nożyce do żywopłotu na wysięgniku

 • Hitachi pilarka na wysięgniku CS27EPAP(S)
 • Tanaka pilarka na wysięgniku TCS27EPAP(S)
 • Hitachi nożyce do żywopłotu na wysięgniku CH27EPAP(S)
 • Tanaka nożyce do żywopłotu na wysięgniku TCH27EPAP(S)

 

Typ modelu można znaleźć na tabliczce znamionowej na obudowie rozrusznika

(patrz fotografia 1 i 2):

Foto 1 Foto2

 

Jesteśmy świadomi, że niektóre produkty Hitachi oraz Tanaka takie jak kosy spalinowe, pilarki na wysięgniku, nożyce do żywopłotu, nożyce do żywopłotu na wysięgniku mają wadę fabryczną. Wada ta może powodować nadmierne nagrzewanie się układu wydechowego, więc istnieje ryzyko wystąpienia poparzenia w razie przypadkowego kontaktu z pokrywą tłumika wydechowego lub w skrajnych przypadkach ryzyko, że maszyna może się zapalić.

 

Jeśli jesteś właścicielem produktów Hitachi lub Tanaka, należy sprawdzić numer modelu znajdujący się, jak na fotografiach 1 i 2, aby zobaczyć, czy jest na liście zagrożonych modeli na stronie 1 niniejszego zawiadomienia.

 

Jeśli jesteś posiadaczem takiego urządzenia prosimy natychmiast przestać je użytkować.

Chcielibyśmy przeprowadzić prostą modyfikację Waszych urządzeń, które sprawiają, że staną się one bezpieczne.

 

Aby zmodyfikować/poprawić Wasz produkt, prosimy o kontakt pod darmowy numer telefonu (darmowa infolinia) 800 051 015 lub adresem e-mail: marcin.milczarski@htp.com.pl aby uzyskać dokładne informacje jak to zrobić.

 

Dziękujemy za współpracę i przepraszamy za niedogodności.

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi.

Pytanie Odpowiedz
Jakie urządzenia są objęte akcją przywoławczą?

Kosy spalinowe(uchwyt obwiedniowy)
[HITACHI] CG22EAD(SLP), CG22EAS(SLP), CG22EAB(LP), CG24EASP(SL), CG27EASP(SL), CG25EUS(L), CG40EAS(LP)
[TANAKA] TCG22EAD(SLP), TCG22EAS(SLP), TCG22EAB(LP), TCG24EASP(SL)

Kosy spalinowe (uchwyt kierownicowy)
[HITACHI] CG22EAS(SP), CG24EASP(S), CG27EASP(S), CG25EUS, CG40EAS(P)
[TANAKA] TCG24EASP(S), TCG27EASP(S)

Pilarki na wysięgniku
[HITACHI] CS27EPAP(S)
[TANAKA] TCS27EPAP(S)

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku
[HITACHI] CH27EPAP(S)
[TANAKA] TCH27EPAP(S)

Jak sprawdzić typ urządzenia/model? Proszę sprawdzić naklejkę (tabliczkę znamionową) na narzędziu.
Co się stało z tymi urządzeniami? Wydech(tłumik) może się nagrzewać ponad przewidzianą granicę. Istnieje ryzyko poparzenia lub zapłonu w ekstremalnych sytuacjach.
Jak mogę naprawić urządzenie? Proszę przynieść narzędzie do:
(I) do Twojego najbliższego serwisu Hitachi
(II) do sprzedawcy gdzie kupiłeś urządzenie.
(III) do siedziby głównej Hitachi Power Tools
Możemy także odebrać urządzenie od Ciebie poprzez kuriera jeśli urządzenie jest nowe i nie używane.
*Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że odbiór używanego narzędzia zawierającego paliwo jest niemożliwy z uwagi na przepisy dotyczące transportu.
Prosimy poinstruować ewentualnych odbiorców aby opróżnić zbiornik paliwa przed wysyłką.
Dalsze szczegóły na stronie Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl
Jak naprawicie urządzenie? Elementy układu wydechowego zostaną wymienione na nowe wolne od wad.
Czy urządzenie będzie bezpieczne po naprawie? Tak. Po naprawie wydech nie będzie się już nagrzewał ponad normę.
Jak długo potrwa naprawa? Proces napraw ruszy w połowie grudnia 2013 roku.
Czas naprawy planowany jest na około 1 tydzień roboczy.
*Uwaga na święta!
Ile będzie kosztowała mnie naprawa? Naprawa jest całkowicie darmowa.
Czy mogę wypożyczyć narzędzie zastępcze na czas naprawy? Przepraszamy, ale niestety nie możemy zabezpieczyć w tym okresie narzędzia zastępczego.
Chciałbym zwrócić narzędzie. Czy możecie zwrócić jego wartość? Przykro nam, ale narzędzia nie mogą być zwrócone, jeżeli były używane - ale zmiany zostaną przeprowadzone na koszt Hitachi.
Urządzenie spowodowało uszczerbek na moim zdrowiu. Prosimy o podanie nam Twoich dokładnych danych i adres kontaktowy. My natychmiast wyślemy Tobie formularz do wypełnienia, który zostanie przesłany do naszego ubezpieczyciela, który rozpatrzy roszczenie.
Czy możecie zrekompensować szkody (lub straty spowodowane przez powstały pożar)? Prosimy o podanie nam Twoich dokładnych danych i adres kontaktowy. My natychmiast wyślemy Tobie formularz do wypełnienia, który zostanie przesłany do naszego ubezpieczyciela, który rozpatrzy roszczenie.